Saturday, April 8, 2017

我等到花兒也謝了

張學友 (Jacky Cheung)

我等到花兒也謝了

Chinese

每個人都在問我到底還在等什麼
等到春夏秋冬都過了難道還不夠
其實是因為我的心有一個缺口
等待拿走的人把它還給我

每個人都在說這種愛情沒有結果
我也知道你永遠都不能夠愛我
其實我只是希望你有時想一想我
你卻已經漸漸漸漸什麼都不再說

我睡不著的時候 會不會有人陪著我
我難過的時候 會不會有人安慰我
我想說話的時候 會不會有人瞭解我
我忘不了你的時候 你會不會來疼我

你知不知道 你知不知道 我等到花兒也謝了
你知不知道 你知不知道 我等到花兒也謝了

我睡不著的時候 會不會有人陪著我
我難過的時候 會不會有人安慰我
我想說話的時候 會不會有人瞭解我
我忘不了你的時候 你會不會來疼我

你知不知道 你知不知道 我等到花兒也謝了
你知不知道 你知不知道 我等到花兒也謝了

你知不知道 你知不知道 我等到花兒也謝了
你知不知道 你知不知道 我等到花兒也謝了
我等到花兒也謝了

Pinyin

Měi gèrén dōu zài wèn wǒ dàodǐ hái zài děng shénme
děngdào chūn xià qiūdōng dōuguòle nándào huán bùgòu
qíshí shì yīnwèi wǒ de xīn yǒu yīgè quēkǒu
děngdài ná zǒu de rén bǎ tā hái gěi wǒ

měi gèrén dōu zàishuō zhè zhǒng àiqíng méiyǒu jiéguǒ
wǒ yě zhīdào nǐ yǒngyuǎn dōu bù nénggòu ài wǒ
qíshí wǒ zhǐshì xīwàng nǐ yǒushí xiǎng yī xiǎng wǒ
nǐ què yǐjīng jiànjiànjiàn jiàn shénme dōu bù zài shuō

wǒ shuì bùzháo de shíhou huì bù huì yǒurén péizhe wǒ
wǒ nánguò de shíhou huì bù huì yǒurén ānwèi wǒ
wǒ xiǎng shuōhuà de shíhou huì bù huì yǒurén liǎojiě wǒ
wǒ wàng bùliǎo nǐ de shíhou nǐ huì bù huì lái téng wǒ

nǐ zhī bù zhīdào nǐ zhī bù zhīdào wǒ děngdào huā er yě xièle
nǐ zhī bù zhīdào nǐ zhī bù zhīdào wǒ děngdào huā er yě xièle

wǒ shuì bùzháo de shíhou huì bù huì yǒurén péizhe wǒ
wǒ nánguò de shíhou huì bù huì yǒurén ānwèi wǒ
wǒ xiǎng shuōhuà de shíhou huì bù huì yǒurén liǎojiě wǒ
wǒ wàng bùliǎo nǐ de shíhou nǐ huì bù huì lái téng wǒ

nǐ zhī bù zhīdào nǐ zhī bù zhīdào wǒ děngdào huā er yě xièle
nǐ zhī bù zhīdào nǐ zhī bù zhīdào wǒ děngdào huā er yě xièle

nǐ zhī bù zhīdào nǐ zhī bù zhīdào wǒ děngdào huā er yě xièle
nǐ zhī bù zhīdào nǐ zhī bù zhīdào wǒ děngdào huā er yě xièle
wǒ děngdào huā er yě xièle

Lời Việt

Mọi người đều cứ hỏi: "rốt cuộc anh đang đợi cái gì chứ?"
Đợi đến xuân hạ thu đông đã qua rồi, lẽ nào còn chưa đủ sao?
Thật ra là vì lỗ hỏng trong trái tim anh
Đang chờ người mang nó đi có thể trả về cho anh
Mọi người đều nói với anh rằng: "tình yêu này vốn không có kết quả"
Anh cũng biết em mãi mãi không thể yêu anh, yêu hết lòng
Thật ra anh cũng chỉ hi vọng thỉnh thoảng em sẽ nhớ đến anh
Nhưng em lại cứ dần dần, dần dần im lặng chẳng hề nói gì
Những khi anh mất ngủ, liệu rằng có ai sẽ bên anh?
Những khi anh đau buồn, liệu rằng có ai sẽ an ủi anh?
Những khi anh muốn được tâm sự, liệu có ai có thể thấu hiểu anh?
Những khi anh không thể quên em, liệu em sẽ đến xoa dịu nỗi lòng trong anh chứ?
Này em có biết chăng, này em có hay chăng,
Anh đợi em, đợi đến hoa cũng tàn rồi
Này em có biết chăng, này em có hay chăng,
Anh đợi em, đợi đến hoa cũng tàn rồi...

source: http://cjklyrics.net/jacky-cheung-lyrics.html

我等到花兒也謝了

A-Lin

我等到花兒也謝了

Chinese

每個人都在問我到底還在等什麼
等到春夏秋冬都過了難道還不夠
其實是因為我的心有一個缺口
等待拿走的人把它還給我

每個人都在說這種愛情沒有結果
我也知道你永遠都不能夠愛我
其實我只是希望你有時想一想我
你卻已經漸漸漸漸什麼都不再說

我睡不著的時候 會不會有人陪著我
我難過的時候 會不會有人安慰我
我想說話的時候 會不會有人瞭解我
我忘不了你的時候 你會不會來疼我

你知不知道 你知不知道 我等到花兒也謝了
你知不知道 你知不知道 我等到花兒也謝了

我睡不著的時候 會不會有人陪著我
我難過的時候 會不會有人安慰我
我想說話的時候 會不會有人瞭解我
我忘不了你的時候 你會不會來疼我

你知不知道 你知不知道 我等到花兒也謝了
你知不知道 你知不知道 我等到花兒也謝了

你知不知道 你知不知道 我等到花兒也謝了
你知不知道 你知不知道 我等到花兒也謝了
我等到花兒也謝了

Pinyin

Měi gèrén dōu zài wèn wǒ dàodǐ hái zài děng shénme
děngdào chūn xià qiūdōng dōuguòle nándào huán bùgòu
qíshí shì yīnwèi wǒ de xīn yǒu yīgè quēkǒu
děngdài ná zǒu de rén bǎ tā hái gěi wǒ

měi gèrén dōu zàishuō zhè zhǒng àiqíng méiyǒu jiéguǒ
wǒ yě zhīdào nǐ yǒngyuǎn dōu bù nénggòu ài wǒ
qíshí wǒ zhǐshì xīwàng nǐ yǒushí xiǎng yī xiǎng wǒ
nǐ què yǐjīng jiànjiànjiàn jiàn shénme dōu bù zài shuō

wǒ shuì bùzháo de shíhou huì bù huì yǒurén péizhe wǒ
wǒ nánguò de shíhou huì bù huì yǒurén ānwèi wǒ
wǒ xiǎng shuōhuà de shíhou huì bù huì yǒurén liǎojiě wǒ
wǒ wàng bùliǎo nǐ de shíhou nǐ huì bù huì lái téng wǒ

nǐ zhī bù zhīdào nǐ zhī bù zhīdào wǒ děngdào huā er yě xièle
nǐ zhī bù zhīdào nǐ zhī bù zhīdào wǒ děngdào huā er yě xièle

wǒ shuì bùzháo de shíhou huì bù huì yǒurén péizhe wǒ
wǒ nánguò de shíhou huì bù huì yǒurén ānwèi wǒ
wǒ xiǎng shuōhuà de shíhou huì bù huì yǒurén liǎojiě wǒ
wǒ wàng bùliǎo nǐ de shíhou nǐ huì bù huì lái téng wǒ

nǐ zhī bù zhīdào nǐ zhī bù zhīdào wǒ děngdào huā er yě xièle
nǐ zhī bù zhīdào nǐ zhī bù zhīdào wǒ děngdào huā er yě xièle

nǐ zhī bù zhīdào nǐ zhī bù zhīdào wǒ děngdào huā er yě xièle
nǐ zhī bù zhīdào nǐ zhī bù zhīdào wǒ děngdào huā er yě xièle
wǒ děngdào huā er yě xièle

Lời Việt

Mọi người đều cứ hỏi: "rốt cuộc anh đang đợi cái gì chứ?"
Đợi đến xuân hạ thu đông đã qua rồi, lẽ nào còn chưa đủ sao?
Thật ra là vì lỗ hỏng trong trái tim anh
Đang chờ người mang nó đi có thể trả về cho anh
Mọi người đều nói với anh rằng: "tình yêu này vốn không có kết quả"
Anh cũng biết em mãi mãi không thể yêu anh, yêu hết lòng
Thật ra anh cũng chỉ hi vọng thỉnh thoảng em sẽ nhớ đến anh
Nhưng em lại cứ dần dần, dần dần im lặng chẳng hề nói gì
Những khi anh mất ngủ, liệu rằng có ai sẽ bên anh?
Những khi anh đau buồn, liệu rằng có ai sẽ an ủi anh?
Những khi anh muốn được tâm sự, liệu có ai có thể thấu hiểu anh?
Những khi anh không thể quên em, liệu em sẽ đến xoa dịu nỗi lòng trong anh chứ?
Này em có biết chăng, này em có hay chăng,
Anh đợi em, đợi đến hoa cũng tàn rồi
Này em có biết chăng, này em có hay chăng,
Anh đợi em, đợi đến hoa cũng tàn rồi...

source: http://cjklyrics.net/a-lin-lyrics.html

卷珠帘

Henry Huo

卷珠帘

Chinese / Pinyin / English translation

镌刻好 每道眉间心上
juān kè hǎo měi dào méi jiān xīn shàng
Engraved on every eyebrow and in every heart

画间透过思量
huà jiān tòu guò sī liáng
The painting, well-thought-out,

沾染了 墨色淌
zhān rǎn le mò sè tǎng
is tainted with, the flowing ink

千家文 都泛黄
qiān jiā wén dōu fàn huáng
[The pages of] The Thousand Characters Classic, have all yellowed

夜静谧 窗纱微微亮
yè jìng mì chuāng shà wēi wēi liàng
In the serene night, a glimmer of light is reflected on the window screen

拂袖起舞于梦中徘徊
fú xiù qǐ wǔ yú mèng zhōng pái huái
She swings her sleeves and dances; she paces up and down in her dreams

相思蔓上心扉
xiāng sì màn shàng xīn fèi
Longing grows in the heart

她眷恋 梨花泪
tā juàn liàn lí huà lèi
She reminisces, her sheds tears
[Note: Metonymy is used here as the raindrops attached to pear blossoms are a traditional cultural symbol of a woman’s tears]

静画红妆等谁归
jìng huà hóng zhuāng děng shuí guī
She quietly rouges her face: Whom is she waiting for to come home?

空留伊人徐徐憔悴
kōng liú yī rén xú xú qiáo cuì
Yet she is left alone, pining away

啊 胭脂香味
à yān zhī xiāng wèi
Ah, the fragrance of rouge

卷珠帘 是为谁
juǎn zhū lián shì wèi shuí
Whom does she roll up the beaded curtain for?

啊 不见高轩
a bú jiàn gāo xuān
Ah, the royal carriages are not seen
[Note: Metonymy is used here as the royal carriages are a traditional cultural symbol of the royals.]

夜月明 此时难为情
yè yuè míng cǐ shí nán wéi qíng
The bright moon is chagrined at the moment

细雨落入初春的清晨
xì yǔ luò rù chū chūn de qīng chén
The drizzle falls at the early spring break of dawn,

悄悄唤醒枝芽
qiāo qiāo huàn xǐng zhī yá
gently awakening the sprouts

听微风 耳畔响
tīng wēi fēng ěr pàn xiǎng
Listen to the breeze singing by the ear

叹流水兮落花伤
tàn liú shuǐ xī luò huā shāng
Sigh for the flowing stream, mourn for the fallen flowers
[Note: The flowing stream/water is a traditional cultural symbol of the passing of time, and the fallen flowers are a traditional cultural symbol of the loss of youth.]

谁在烟云处琴声长
shuí zài yān yún chù qín shēng cháng
Who is among the misty clouds while the sound of qin lingers?

source: http://cjklyrics.net/henry-huo-lyrics.html

© cjklyrics | Blogger Template by Enny Law