Saturday, January 21, 2017

贾青 - 痴情冢 - Tian Long Ba Bu OST

The Demi-Gods and Semi-Devils OST

贾青 - 痴情冢 - Tian Long Ba Bu OST

Chinese 

眼里柔情都是你

爱里落花水飘零
梦里牵手都是你
命里纠结无处醒
今生君恩还不尽
愿有来生化春泥
雁过无痕风有情
生死两忘江湖里
人前笑语花相映
人后哭泣倩谁听
偏生爱的都是你
谁错谁对本无凭
今生君恩还不尽
愿有来生化春泥
雁过无痕风有情
生死两忘江湖里
今生君恩还不尽
愿有来生化春泥
雁过无痕风有情
生死两忘江湖里

Pinyin

yǎn lǐ róuqíng dōu shì nǐ

ài lǐ luòhuā shuǐ piāolíng
mèng lǐ qiānshǒu dōu shì nǐ
mìng lǐ jiūjié wú chù xǐng
jīnshēng jūn ēn hái bù jìn
yuàn yǒu lái shēnghuà chūnní
yànguò wú hén fēng yǒuqíng
shēngsǐ liǎng wàng jiānghú lǐ
rénqián xiàoyǔ huā xiāngyìng
rén hòu kūqì qiàn shuí tīng
piānshēng ài de dōu shì nǐ
shuí cuò shuí duìběn wú píng
jīnshēng jūn ēn hái bù jìn
yuàn yǒu lái shēnghuà chūnní
yànguò wú hén fēng yǒuqíng
shēngsǐ liǎng wàng jiānghú lǐ
jīnshēng jūn ēn hái bù jìn
yuàn yǒu lái shēnghuà chūnní
yànguò wú hén fēng yǒuqíng
shēngsǐ liǎng wàng jiānghú lǐ

Lời việt

Dịu dàng là đôi mắt của bạn
Yêu nước rơi
Ước mơ của bạn là trong tay
Cuộc sống trong bối cảnh không nơi nào mớ

Cuộc sống không phải là khá Junen
Có sẵn sàng sinh hóa chunni
Yan không có dấu vết của sinh gió
Quên đấu trường nơi mà sự sống và cái chết

Hoa trước mặt mọi người cười khớp
Sau khi nghe người khóc Qian
Bạn là tình yêu Đế
Ai đúng ai sai trong tin đồn này

Cuộc sống không phải là khá Junen
Có sẵn sàng sinh hóa chunni
Yan không có dấu vết của sinh gió
Quên đấu trường nơi mà sự sống và cái chết

source: http://cjklyrics.com/tian-long-ba-bu-ost-lyrics.html

No comments:

Post a Comment

© cjklyrics | Blogger Template by Enny Law