Thursday, January 12, 2017

刘明扬 - 清高

Legend of the Condor Heroes OST

刘明扬 - 清高

Chinese

阑珊处是灯影围绕
人欲静怎耐花正俏
流水小桥光景甚好
骚弄着世人多寂寥
凭栏处是山呼海啸
将进酒推杯换盏噪
西风古道飞沙飘渺
罢了啊心比谁天高
怎耐这一世的清高
繁华散尽了
南柯梦醒回眸百媚
痴颠惹人恼
风起时孤身且自傲
千金换一笑
人生无常方自开颜
又待泪撒了

凭栏处是山呼海啸
将进酒推杯换盏噪
西风古道飞沙飘渺
罢了啊心比谁天高
怎耐这一世的清高
繁华散尽了
南柯梦醒回眸百媚
痴颠惹人恼
风起时孤身且自傲
千金换一笑
人生无常方自开颜
又待泪撒了
怎耐这一世的清高
繁华散尽了
南柯梦醒回眸百媚
痴颠惹人恼
风起时孤身且自傲
千金换一笑
人生无常方自开颜
又待泪撒了
人生无常方自开颜
又待泪撒了

Pinyin

Lánshān chù shì dēngyǐng wéirào
rén yù jìng zěn nài huā zhèng qiào
liúshuǐ xiǎo qiáo guāngjǐng shén hǎo
sāo nòngzhe shìrén duō jìliáo
pínglán chù shì shān hū hǎixiào
jiāng jìn jiǔ tuī bēi huàn zhǎn zào
xīfēng gǔdào fēi shā piāomiǎo
bàle a xīn bǐ shuí tiān gāo
zěn nài zhè yīshì de qīnggāo
fánhuá sàn jǐnle
nán kēmèngxǐng huímóu bǎi mèi
chī diān rě rén nǎo
fēng qǐ shí gūshēn qiě zì'ào
qiānjīn huàn yīxiào
rénshēng wúcháng fāng zì kāiyán
yòu dài lèi sāle

pínglán chù shì shān hū hǎixiào
jiāng jìn jiǔ tuī bēi huàn zhǎn zào
xīfēng gǔdào fēi shā piāomiǎo
bàle a xīn bǐ shuí tiān gāo
zěn nài zhè yīshì de qīnggāo
fánhuá sàn jǐnle
nán kēmèngxǐng huímóu bǎi mèi
chī diān rě rén nǎo
fēng qǐ shí gūshēn qiě zì'ào
qiānjīn huàn yīxiào
rénshēng wúcháng fāng zì kāiyán
yòu dài lèi sāle
zěn nài zhè yīshì de qīnggāo
fánhuá sàn jǐnle
nán kēmèngxǐng huímóu bǎi mèi
chī diān rě rén nǎo
fēng qǐ shí gūshēn qiě zì'ào
qiānjīn huàn yīxiào
rénshēng wúcháng fāng zì kāiyán
yòu dài lèi sāle
rénshēng wúcháng fāng zì kāiyán
yòu dài lèi sāle

Lời Việt

(Thanh Cao)

Trăng lung lay, chiếu soi hình dáng xưa
Sâu trong tim, như nghìn hoa tươi sáng
Nước trôi dù xa, bóng ai có nhòa?
Cười thế gian, sao hoài mang oán than

Nơi xa xôi, có ai chờ dưới mưa
Chung ly bôi, sao nhạt phai câu hứa
Gió tây đường xưa ,cát chưa xóa mờ
Lòng mãi nhớ, ai nhờ ai đón đưa

Nhiều đêm mơ, mãi sớm tối bên nhau
Sắc nhan dù có phai
Cùng hồng nhan chung bước ngàn muôn kiếp, chẳng bao giờ khổ đau
Dù bao năm , cứ trống vắng trong ta
Mong chờ ai cách xa
Tình xuân thu thương nhớ người xưa ấy, chỉ riêng ta với nàng

Trăng lung lay, chiếu soi hình dáng xưa
Sâu trong tim, như nghìn hoa tươi sáng
Nước trôi dù xa, bóng ai có nhòa?
Cười thế gian, sao hoài mang oán than

Người yêu ơi, có nhớ bóng trăng xưa
Kiếp sau còn nhớ ta?
Trần gian ta mong ước tình muôn kiếp, núi sông nào cách ngăn
Dù bao năm , cứ trống vắng trong ta
Mong chờ ai cách xa
Tình xuân thu thương nhớ người xưa ấy, chỉ riêng ta với nàng

Nhiều đêm mơ, mãi sớm tối bên nhau
Sắc nhan dù có phai
Cùng hồng nhan chung bước ngàn muôn kiếp, chẳng bao giờ khổ đau
Dù bao năm , cứ trống vắng trong ta
Mong chờ ai cách xa
Tình xuân thu thương nhớ người xưa ấy, chỉ riêng ta với nàng
Tình xuân thu thương nhớ người xưa ấy, chỉ riêng ta với nàng

source: http://cjklyrics.com/lyrics-58787b16471d3.html

No comments:

Post a Comment

© cjklyrics | Blogger Template by Enny Law