Sunday, October 9, 2016

彭羚 - 重回那天那地 (Back To That Place That Day)

Dark Tales II / 聊齋(貳) OST

彭羚 - 重回那天那地 (Back To That Place That Day)

Chinese

多麼思念 或者都會變
當初有情 但能否復現
今天一樣 還是各自有些分別 一種試驗

分開之前 曾經多放肆
一腔至誠 共尋一二事
今天相遇 沒法相信你在面前
重拾多青春的心事 回到那地那天

當初一句說話重新聽聽得更真
將那片段重溫 然後相依得更親
真心經過試驗才知真的不會變
重聚一刻更接近……情意更滲入

分開之後 未必敢再見
擔心變成 舊情與舊事
今天相遇 沒法相信你在面前
重活多青春的心事 猶勝那地那天

當初一個印象重新刻刻得更深
將那美麗重生 然後呼吸得更急
真心經過試驗才知真的不會變
誰是你 共我跨過了時日

當初一句說話重新聽聽得更真
將那片段重溫 然後相依得更親
真心經過試驗才知真的不會變
重聚一刻更接近……情意更滲入

Pinyin

Duōme sīniàn huòzhě dūhuì biàn
dāngchū yǒuqíng dàn néng fǒu fù xiàn
jīntiān yīyàng háishì gèzì yǒuxiē fēnbié yīzhǒng shìyàn

fēnkāi zhīqián céngjīng duō fàngsì
yī qiāng zhìchéng gòng xún yī'èr shì
jīntiān xiàng yù méi fǎ xiāngxìn nǐ zài miànqián
chóng shí duō qīngchūn de xīnshì huí dào nà de nèitiān

dāngchū yījù shuōhuà chóngxīn tīng tīng dé gèng zhēn
jiāng nà piànduàn chóng wēn ránhòu xiāngyī dé gèng qīn
zhēnxīn jīngguò shìyàn cái zhī zhēn de bù huì biàn
chóng jù yīkè gèng jiējìn……qíngyì gèng shènrù

fēnkāi zhīhòu wèibì gǎn zàijiàn
dānxīn biànchéng jiùqíng yǔ jiùshì
jīntiān xiàng yù méi fǎ xiāngxìn nǐ zài miànqián
zhònghuó duō qīngchūn de xīnshì yóu shèng nà de nèitiān

dāngchū yīgè yìnxiàng chóngxīn kè kè dé gēngshēn
jiāng nà měilì chóngshēng ránhòu hūxī dé gèng jí
zhēnxīn jīngguò shìyàn cái zhī zhēn de bù huì biàn
shuí shì nǐ gòng wǒ kuàguòle shí rì

dāngchū yījù shuōhuà chóngxīn tīng tīng dé gèng zhēn
jiāng nà piànduàn chóng wēn ránhòu xiāngyī dé gèng qīn
zhēnxīn jīngguò shìyàn cái zhī zhēn de bù huì biàn
chóng jù yīkè gèng jiējìn……qíngyì gèng shènrù

source: http://cjklyrics.com/dark-tales-ii-back-to-that-place-that-day-lyrics.html

彭羚 - 只當是個夢

Dark Tales II / 聊齋(貳) OST

彭羚 - 只當是個夢

Chinese

是 幻象內夢見你
或 事實上真是遇過你
全部的感覺似雲飄渺
捉不到 已溜走了
我困惑 著迷意亂 不再信自己

在 夜幕下望見你
但 烈日下總未覓到你
全部於天曉 散雲煙消
想不到 也忘不了
太怪異 令人找不到道理

無盡的空虛 憂傷 只當是個夢
這深愛的感受可會像雪溶?
無盡的唏噓 淒酸 只當是個夢
只恐某些幻覺纏縈在心中

是 幻象內夢見你
或 事實上真是遇過你
全部的感覺似雲飄渺
捉不到 已溜走了
我困惑 著迷意亂 卻念記

無盡的空虛 憂傷 只當是個夢
這深愛的感受可會像雪溶?
無盡的唏噓 淒酸 只當是個夢
只恐某些幻覺纏縈在心中

在 夜幕下望見你
但 烈日下總未覓到你
全部於天曉 散雲煙消
想不到 也忘不了
太怪異 令人找不到道理

Pinyin

Shì huànxiàng nèi mèngjiàn nǐ
huò shìshí shàng zhēnshi yùguò nǐ
quánbù de gǎnjué shì yún piāomiǎo
zhuō bù dào yǐ liū zǒule
wǒ kùnhuò zháomí yì luàn bù zài xìn zìjǐ

zài yèmù xià wàng jiàn nǐ
dàn lièrì xià zǒng wèi mì dào nǐ
quánbù yú tiān xiǎo sàn yúnyān xiāo
xiǎngbùdào yě wàng bùliǎo
tài guàiyì lìng rén zhǎo bù dào dàolǐ

wújìn de kōngxū yōushāng zhǐ dāng shìgè mèng
zhè shēn ài de gǎnshòu kě huì xiàng xuě róng?
Wújìn de xīxū qī suān zhǐ dāng shìgè mèng
zhǐ kǒng mǒu xiē huànjué chán yíng zài xīnzhōng

shì huànxiàng nèi mèngjiàn nǐ
huò shìshí shàng zhēnshi yùguò nǐ
quánbù de gǎnjué shì yún piāomiǎo
zhuō bù dào yǐ liū zǒule
wǒ kùnhuò zháomí yì luàn què niàn jì

wújìn de kōngxū yōushāng zhǐ dāng shìgè mèng
zhè shēn ài de gǎnshòu kě huì xiàng xuě róng?
Wújìn de xīxū qī suān zhǐ dāng shìgè mèng
zhǐ kǒng mǒu xiē huànjué chán yíng zài xīnzhōng

zài yèmù xià wàng jiàn nǐ
dàn lièrì xià zǒng wèi mì dào nǐ
quánbù yú tiān xiǎo sàn yúnyān xiāo
xiǎngbùdào yě wàng bùliǎo
tài guàiyì lìng rén zhǎo bù dào dàolǐ

source: http://cjklyrics.com/dark-tales-ii-lyrics.html

Steven Ma 馬浚偉 - Tau Ting Yat Pin Tian (頭頂一片天)

The Duke of Mount Deer (1998 TV series) OST

Steven Ma 馬浚偉 - Tau Ting Yat Pin Tian (頭頂一片天)

Chinese

頭頂一片天 無限快意到目前
微笑看看今朝天也從人願 年輕的野心
嘗試戰勝自然 隨意試試身手 接受挑戰

但躍上了頂峰 心境已漸變 從前無愁是我 不似今年

獨惜今天 難覓你再對面前 蠃盡了世界一切 你卻不見

* 但躍上了頂峰 心境已漸變 從前無愁是我 不似今年

# 獨惜今天 難覓你再對面前 蠃盡了世界一切 你卻不見

Repeat 3 * #

誰為我再獻真心不斷

Pinyin

Tóudǐng yīpiàn tiān wúxiàn kuàiyì dào mùqián
wéixiào kàn kàn jīnzhāo tiān yě cóng rén yuàn niánqīng de yěxīn
chángshì zhànshèng zìrán suíyì shì shì shēnshǒu jiēshòu tiǎozhàn

dàn yuè shàngle dǐngfēng xīnjìng yǐ jiànbiàn cóngqián wú chóu shì wǒ bù shì jīnnián

dú xī jīntiān nán mì nǐ zài duì miànqián luǒ jǐnle shìjiè yīqiè nǐ què bùjiàn

* dàn yuè shàngle dǐngfēng xīnjìng yǐ jiànbiàn cóngqián wú chóu shì wǒ bù shì jīnnián

# dú xī jīntiān nán mì nǐ zài duì miànqián luǒ jǐnle shìjiè yīqiè nǐ què bùjiàn

Repeat 3* #

shuí wèi wǒ zài xiàn zhēnxīn bùduàn

source: http://cjklyrics.com/the-duke-of-mount-deer-1998-tv-series-steven-ma-tau-ting-yat-pin-tian-lyrics.html

陳小春Jordan Chan - 叱吒紅人

The Duke of Mount Deer (1998 TV series) OST

陳小春Jordan Chan - 叱吒紅人

Chinese

求其橫掂做人最易 搭救當真自然之至
小流氓變叱吒紅人 搞搞震便當真
時運最高 任佢天lum落黎 自會有新計
時運會低 若我反轉一切 運氣發揮 全部會上位

智慧 加d氣勢 即使世界掉轉 亦是極閒事
加d放肆 加d創意 一身充滿少壯傲氣 想痛快抉擇搏一次
不過我確實冇膽試(只要你放儘夠膽試)

隨時隨地誓神劈願 那理結果亦無打算
江湖情再講當年情 始終太難取捨
全部借歪 讓我可以自由 做我最瀟灑
情份滿瀉 讓我取足七個 未會算多 齊共我唱歌*

智慧 加d氣勢 即是世界掉轉 亦是極閒事
加d放肆 加d創意 一生充滿少壯傲氣
想痛快抉擇縛一次 只要你放儘夠膽試

加d智慧 加d氣勢 終與世界掉轉 亦未係閒事
加d放肆 加d創意 一身充滿少壯傲氣 痛快愛盡百千次
將世界騙局拆開 我有我地我海 自自在在全合意

Pinyin

Qiú qí héng diān zuòrén zuì yì dājiù dàngzhēn zìrán zhī zhì
xiǎo liúmáng biàn chìzhā hóng rén gǎo gǎo zhèn biàndang zhēn
shí yùn zuìgāo rèn qú tiān lum luò lí zì huì yǒu xīn jì
shí yùn huì dī ruò wǒ fǎn zhuǎn yīqiè yùnqì fāhuī quánbù huì shàngwèi

zhìhuì jiā d qìshì jíshǐ shìjiè diàozhuǎn yì shì jí xiánshì
jiā d fàngsì jiā d chuàngyì yīshēn chōngmǎn shàozhuàng àoqì xiǎng tòngkuài juézé bó yīcì
bùguò wǒ quèshí mǎo dǎn shì (zhǐyào nǐ fàng jǐn gòu dǎn shì)

suíshí suídì shì shén pī yuàn nà lǐ jiéguǒ yì wú dǎsuàn
jiānghú qíng zài jiǎng dāngnián qíng shǐzhōng tài nán qǔshě
quánbù jiè wāi ràng wǒ kěyǐ zìyóu zuò wǒ zuì xiāosǎ
qíng fèn mǎn xiè ràng wǒ qǔ zú qī gè wèi huì suàn duō qí gòng wǒ chànggē*

zhìhuì jiā d qìshì jí shì shìjiè diàozhuǎn yì shì jí xiánshì
jiā d fàngsì jiā d chuàngyì yīshēng chōngmǎn shàozhuàng àoqì
xiǎng tòngkuài juézé fù yīcì zhǐyào nǐ fàng jǐn gòu dǎn shì

jiā d zhìhuì jiā d qìshì zhōng yǔ shìjiè diàozhuǎn yì wèi xì xiánshì
jiā d fàngsì jiā d chuàngyì yīshēn chōngmǎn shàozhuàng àoqì tòngkuài ài jǐn bǎi qiān cì
jiāng shìjiè piànjú chāi kāi wǒ yǒu wǒ de wǒ hǎi zì zìzài zài quán héyì

source: http://cjklyrics.com/the-duke-of-mount-deer-1998-tv-series-jordan-chan-lyrics.html

© cjklyrics | Blogger Template by Enny Law