Wednesday, November 16, 2016

Henry Huo 霍尊 - Beauty Is A Dream 伊人如梦

The Legend of MiYue OST

Henry Huo 霍尊 - Beauty Is A Dream 伊人如梦

Chinese / Pinyin

繁 星 如 许 明 月 如 初
fán xīng rú xǔ míng yuè rú chū
前 尘 往 事 从 何 细 数
qián chén wǎng shì cóng hé xì shù
心 有 情 丝 万 千 束
xīn yǒu qíng sī wàn qiān shù
却 剩 得 一 缕 孤 独
què shèng dé yì lǚ gū dú
春 花 开 谢 秋 草 又 枯
chūn huā kāi xiè qiū cǎo yòu kū
盛 衰 荣 辱 如 何 细 数
shèng shuāi róng rǔ rú hé xì shù
汨 水 暖 渭 水 寒
mì shuǐ nuǎn wèi shuǐ hán
换 不 回 伊 人 如 故
huàn bù huí yī rén rú gù
尝 尽 悲 欢 离 合 人 间 苦
cháng jìn bēi huān lí hé rén jiān kǔ
却 怎 么 咫 尺 天 涯 陌 路
què zěn me zhí chǐ tiān yá mò lù
痴 心 诉 痴 意 笃 痴 情 再 相 付
chī xīn sù chī yì dǔ chī qíng zài xiāng fù
愿 为 你 拼 尽 柔 情 傲 骨
yuàn wéi nǐ pīn jìn róu qíng ào gǔ
望 尽 相 思 红 颜 凋 零 处
wàng jìn xiāng sī hóng yán diāo líng chù
我 只 愿 与 你 朝 朝 暮 暮
wǒ zhǐ yuàn yǔ nǐ zhāo zhāo mù mù
爱 入 心 恨 入 骨 生 死 再 相 赴
ài rù xīn hèn rù gǔ shēng sǐ zài xiāng fù
愿 为 你 永 生 永 世 守 护
yuàn wéi nǐ yǒng shēng yǒng shì shǒu hù
浮 萍 霜 露 随 波 而 逐
fú píng shuāng lù suí bō ér zhú
凡 尘 夜 梦 如 何 细 数
fán chén yè mèng rú hé xì shù
萧 声 依 依 彩 衣 飞 舞
xiāo shēng yī yī cǎi yī fēi wǔ
却 空 留 斜 阳 日 暮
què kōng liú xié yáng rì mù
青 山 走 远 古 道 荒 芜
qīng shān zǒu yuán gǔ dào huāng wú
巍 巍 宫 阙 难 再 细 数
wēi wēi gōng què nán zài xì shù
曾 许 下 的 如 虹 归 途
céng xǔ xià de rú hóng guī tú
千 年 一 瞬 尘 与 土
qiān nián yí shùn chén yǔ tǔ
尝 尽 悲 欢 离 合 人 间 苦
cháng jìn bēi huān lí hé rén jiān kǔ
却 怎 么 咫 尺 天 涯 陌 路
què zěn me zhí chǐ tiān yá mò lù
痴 心 诉 痴 意 笃 痴 情 再 相 付
chī xīn sù chī yì dǔ chī qíng zài xiāng fù
愿 为 你 拼 尽 柔 情 傲 骨
yuàn wéi nǐ pīn jìn róu qíng ào gǔ
望 尽 相 思 红 颜 凋 零 处
wàng jìn xiāng sī hóng yán diāo líng chù
我 只 愿 与 你 朝 朝 暮 暮
wǒ zhǐ yuàn yǔ nǐ zhāo zhāo mù mù
爱 入 心 恨 入 骨 生 死 再 相 赴
ài rù xīn hèn rù gǔ shēng sǐ zài xiāng fù
愿 为 你 永 生 永 世 守 护
yuàn wéi nǐ yǒng shēng yǒng shì shǒu hù
愿 为 你 永 生 永 世 守 护
yuàn wéi nǐ yǒng shēng yǒng shì shǒu hù

source: http://cjklyrics.com/henry-huo-beauty-is-a-dream-lyrics.html

No comments:

Post a Comment

© cjklyrics | Blogger Template by Enny Law