Friday, June 10, 2016

山之高 High Mountains - 董贞

Chinese Hero Zhao Zi Long OST

山之高 High Mountains - 董贞

Chinese

电视剧《武神赵子龙》
插曲《山之高》

作词:胡桃夹子
作曲:董贞
演唱:董贞

一颗心能分几瓣
为何流连满庭芳
莫非情浓时允的唯一是说笑
一生一世一对人是奢望
从你眼中的决绝
才知我竟是虚妄
可笑雪夜梅林的邂逅那么美
美到我输尽痴心与韶光
采苓兮采苦兮
荆钗布裙居山南
晚归巢笛音袅袅现萧郎
泪盈盈意迟迟
忡忡忧心何以堪
君行千里勿寄章台
妾愿倚门望
再见人情已翻覆
更痛过分隔阴阳
回忆明明全是甜却总泛着酸
笔端一落便是你的模样
小重山遮不断怨
武陵春暖不化霜
笑容早已祭奠挽不回的天真
爱恨却也难说何为表象
汝心坚余操洁
亦难敌过一朝别
半盏酒饮后不见鸳与鸯
朝云去暮雨来
几回魂梦共明月
杏花天影鬲溪梅令
于我枕边唱
山之高月出小
我有所思在远道
晚归巢笛音袅袅现萧郎
月之小何皎皎
一日不见心悄悄
杏花天影鬲溪梅令
于我枕边唱

Pinyin

yī kē xīn néng fēn jǐ bàn
wèihé liúlián mǎn tíng fāng
mòfēi qíng nóng shí yǔn de wéiyīshì shuōxiào
yīshēng yī shì yī duì rén shì shēwàng
cóng nǐ yǎnzhōng de juéjué
cái zhī wǒ jìng shì xūwàng
kěxiào xuě yè méilín de xièhòu nàme měi
měi dào wǒ shū jǐn chīxīn yǔ sháoguāng
cǎi líng xī cǎi kǔ xī
jīng chāi bù qún jū shānnán
wǎn guī cháo dí yīn niǎoniǎo xiàn xiāo láng
lèi yíngyíng yì chí chí
chōngchōng yōuxīn héyǐ kān
jūn xíng qiānlǐ wù jì zhāng tái
qiè yuàn yǐ mén wàng
zàijiàn rénqíng yǐ fānfù
gèng tòngguò fèn gé yīnyáng
huíyì míngmíng quán shì tián què zǒng fànzhe suān
bǐduān yī luò biàn shì nǐ de múyàng
xiǎo chóngshān zhē bùduàn yuàn
wǔlíng chūnnuǎn bù huà shuāng
xiàoróng zǎoyǐ jìdiàn wǎn bù huí de tiānzhēn
ài hèn què yě nánshuō hé wèi biǎoxiàng
rǔ xīn jiān yú cāo jié
yì nán díguò yī zhāo bié
bàn zhǎn jiǔ yǐn hòu bùjiàn yuān yǔ yāng
cháo yún qù mùyǔ lái
jǐ huí hún mèng gòng míngyuè
xìng huā tiān yǐng gé xī méi lìng
yú wǒ zhěn biān chàng
shān zhī gāo yuè chū xiǎo
wǒ yǒu suǒ sī zài yuǎndào
wǎn guī cháo dí yīn niǎoniǎo xiàn xiāo láng
yuè zhī xiǎo hé jiǎojiǎo
yī rì bùjiàn xīn qiāoqiāo
xìng huā tiān yǐng gé xī méi lìng
yú wǒ zhěn biān chàng

source: http://cjklyrics.com/chinese-hero-zhao-zi-long-high-mountains-lyrics.html

No comments:

Post a Comment

© cjklyrics | Blogger Template by Enny Law