Thursday, September 3, 2015

組曲

陳奕迅 (Eason Chan)

組曲

演唱:陳奕迅/梁漢文
超人的主題曲 - 曲:山本洋太  詞:田中小百合
屎撈人 - 曲:王粵生  詞:謝立文
* (合)銀河唯一的秘密 天際最強人物
正氣朋友 性格忠實 英勇未變質
世界第一 打怪物 將惡人 重罰
厭惡邪惡 哪怕衝突 邪惡馬上消失
護衛人類 挽救地球 看守這宇宙
這進行曲 一高奏 妖怪便逃走
奴隸獸 陳奕迅 東一隻 西一隻
東一腳 西一腳 給批鬥 抱著頭
退後 十秒便失手 *
Repeat *
(梁)屎我係一督屎 命比蟻便宜
你坐Benz我挖鼻屎 自知死也再難移
(陳)屎我地一督屎 自出世開始
你喫香蕉我食臭屎 命中早注已難移
(合)長路孤單路 永不歸路
問你可知道 誤解多侮辱更多
低我在最低底 命比撮爛泥
你踢我一腳卻鬧我呀媽 爛屎不准向上爬
屎我係一督屎 花我願化花香
屎我地一堆屎

source: http://cjklyrics.com/eason-chan-471417.html

No comments:

Post a Comment

© cjklyrics | Blogger Template by Enny Law