Tuesday, June 2, 2015

愛你無條件

黃乙玲 (Yee Ling Huang)

愛你無條件

作詞:許常德 作曲:游鴻明
愛你無條件 愛我用心肝
不管別人按怎講 相信我愛的人袂變卦
愛情無條件 緣份全看破
為你犧牲這呢大 甘講你愛我去死才知疼
啊..我不甘 我不甘 我不甘愛你愛甲將你送別人
緣份還袂完 怨恨己經滿 山盟海誓原來是一埸夢
啊..我不甘 我不甘 我不甘得不到你我嘛不願放
有你是怨歎 無你是黑暗 哪甘目睭金金 看你去愛別人
愛你無條件 恨嘛無條件
不管別人按怎看 我己經決定陪你到永遠

source: http://cjklyrics.com/yee-ling-huang-469735.html

No comments:

Post a Comment

© cjklyrics | Blogger Template by Enny Law