Friday, May 1, 2015

安定的笑容

濁水溪公社 (LTK Commune)

安定的笑容

海水會乾 石頭乎爛
父母拆散 上天注定 虱目魚跳過岸
茫茫渺渺日子 身軀不由自己 被人放棄的生命
不知教育理念 不知處罰輕重 加添心內的負擔
考試一攤又一攤 陪伴痛苦的腳踏車
歹竹好筍 一人一命 受盡侮辱 要求退學 強欲哭出聲
題目抄到麻痺 違背愛的責任 受到警告的表示
不健全的制度 美夢一直拖磨 雖然天地這麼闊
失去了改革的意志 袂凍體會青春的酸甘甜
啊‧‧親情是苦海
啊‧‧為何要忍耐
愛‧‧情是死狗放水流
啊‧‧是非好歹攏總不知
淋雨的滋味 目屎撥未離
我要抗議 我要抗議
給我一個自由發揮的環境
怨恨在心中 害我衝動又倔強
我要抗議 我要抗議
只要一個安定溫暖的笑容

source: http://cjklyrics.com/ltk-commune-471133.html

No comments:

Post a Comment

© cjklyrics | Blogger Template by Enny Law