Monday, April 13, 2015

I Love You 無望

五月天 (Mayday)

I Love You 無望

作詞:阿信 作曲:阿信 編曲:五月天
是你的形影 叫我逐天作眠夢
夢中可愛的人 伊不是別人
我的每一天 一分鐘也不當輕鬆
你是我愛的人 將我來戲弄
九月的風在吹 哪會寒到心肝底
希望變無望 決定我的一世人
I LOVE YOU 無望 你甘是這款人
沒法度來作陣 也沒法度將我放
I LOVE YOU 無望 我就是這款人
我身邊沒半項 只有對你的思念 陪伴我的每一天

source: http://cjklyrics.com/mayday-i-love-you.html

No comments:

Post a Comment

© cjklyrics | Blogger Template by Enny Law