Tuesday, March 10, 2015

舞頚 (Maikubi)

陰陽座 (Onmyo-za)

舞頚 (Maikubi)

Gunbai nai sode wa furenu
kyuuteki wa naku mikata mo tae
Tenpai deido ni kieyu
yoraba kiru yomai
Sokkubi aratte matte oke
hankoku de ware shuchuu
kabbai nairan tsumi
kassu uchinomesu
Isakau sono masura wa
todomeki no sange ni wananaku
Uchihatasu wa tagai no
yuiitsu no rousoku naru kashira
Urami wa kienu sabaki wo...
Dassu, dassu, dassu soshite kiru
Nagareru kono namida to
osomaki no sangeki wa nagaku
Tamageru hodo rinne na
kono omoi wa unsanmushou
Akaru toki no uta wa kuroki umi ni nomare
omoru yami wo suberu
Aragau tomoe no tozomeki wa horobanu
Tsumi mo todo mo kiraba gohasan
tsuki mo togaru moto no mokuami...
Akaru toki no uta wa kuroki umi ni nomare
omoru yami wo suberu
Aragau tomoe no nasake no ka e
Akaru toki no uta wa kuroki fuchi ni momare
omoru yami wo suberu
Aragau tomoe no hishimeki wa korobanu

source: http://cjklyrics.com/onmyo-za-maikubi.html

No comments:

Post a Comment

© cjklyrics | Blogger Template by Enny Law