Tuesday, August 20, 2013

傾訴

陳百強 (Danny Chan)

傾訴

傾訴
作詞:黃沾 
作曲:陳百強 
編曲:Andy Bautista
人人都講起你 聽左好多次 每次都因去美事
多少的癡情在心底 秘密不講半聲 那敢訴情意
(那敢講你知) 人人都喜歡你 不管幾多次
如何可時時陪你一齊 多少悲傷是在我心房
那日可以講出我心中深意 天天都希望
盡露我癡情意 那天可以傾訴我心中真情意

source: http://cjklyrics.com/danny-chan-470945.html

© cjklyrics | Blogger Template by Enny Law